செம்புலப் பெயல் நீர் : கவிதையும் காதலும்

செம்புலப் பெயல் நீர் : கவிதையும் காதலும்    
ஆக்கம்: சேவியர் | September 23, 2008, 6:59 am

கவிதைகளிலிருந்து காதலையும், காதலில் இருந்து கவிதையையும் தனியே பிரித்துப் பார்க்க முடியாது. சங்கம் முதல் இன்று வரை கவிதைகள் காதலையும், காதல் கவிதையையும் ஒன்றுக்குள் மற்றொன்றை ஊற்றி நிரம்பியிருக்கின்றன.காதலியை மனக்கண்ணுக்கு முன்னால் நிறுத்தினால் போதும் கவிதைத் தமிழ் காதலனின் விரல்களில் வழிந்தோடும். அதே நிலை தான் காதலனை நினைக்கும் காதலிக்கும். எனவே தான்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை