சென்னைப் புத்தகக் காட்சி - முதல்நாள்

சென்னைப் புத்தகக் காட்சி - முதல்நாள்    
ஆக்கம்: ChennaiBookFair08 | January 5, 2008, 1:50 am

மாலைக்குப் பின்னர் மழை சற்று ஓய்ந்ததும் சென்னை புத்தகக் காட்சியின் முதல் நாள், விழா ஏதுமில்லாமல் அமைதியாக நேற்றுத் துவங்கியது. வி.ஐ.பிக்களும் அதிகமான பொதுமக்களும் நேற்று வரவில்லை. ஆர்வம் உள்ள சில வாசகர்கள் மட்டும் வருகை தந்தார்கள்.நாங்கள் சென்றிருந்தபோது மைதானத்துக்குச் செல்லும் வழி முழுவதும் சேறும் சகதிகளுமாய் இருந்தது. நடைபாதை வழியில் மட்டுமேனும் மண்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »