சென்னை புத்தகக் காட்சி: நாள் 3

சென்னை புத்தகக் காட்சி: நாள் 3    
ஆக்கம்: Badri | January 12, 2007, 5:32 pm

12/1/2007. * அமைச்சர் பரிதி இளம்வழுதி இன்று வந்திருந்தார். இத்துடன் அமைச்சர் குழாம் விழா நாயகர்களாக வருவது முடிவுற்றது. ஏதாவது அறிவிப்புகள் இருந்தனவா என்று கவனிக்கவில்லை. *...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: