சென்னை புத்தகக் காட்சி: நாள் 2

சென்னை புத்தகக் காட்சி: நாள் 2    
ஆக்கம்: Badri | January 11, 2007, 5:15 pm

11/1/2007. இதுதான் 'officially' முதல் நாள். நல்ல கூட்டம். புது மக்கள் நிறைய இருந்தனர். மதியம் 2.00 மணி முதற்கொண்டே கூட்டம் உள்ளே வரத்தொடங்கியது. ஆனால் ஒரு கோடியிலிருந்து இன்னொரு கோடி வரை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: