சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி 2009 - வாங்கிய புத்தகங்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி 2009 - வாங்கிய புத்தகங்கள்    
ஆக்கம்: umamaheswaran | January 17, 2009, 8:31 am

கண்காட்சியின் மூன்றாம் நாளான 10-01-09 சனிக்கிழமை சென்னை புத்தகக் காட்சிக்குச் சென்று வந்தேன். பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் இந்தக் கண்காட்சியில் ஒரு நாள் முழுவதும் இருந்தாலும் எல்லா அரங்குகளுக்கும் சென்று வர நேரமிருக்காது! கண்காட்சியில் வாங்கிய சில முக்கியமான/குறிப்பிடும்படியான புத்தகங்களின் விபரங்களை இங்கு தந்துள்ளேன். இவற்றுள் பெரும்பாலான புத்தகங்கள் ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்