சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி - ஒரு பார்வை

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி - ஒரு பார்வை    
ஆக்கம்: Badri | January 23, 2007, 5:11 am

நேற்றுடன் 30வது சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி முடிவுற்றது. இந்த முறை புதிய இடம். இதுநாள்வரையில் காயிதே மில்லத் கல்லூரியில் நடந்துவந்த கண்காட்சி இம்முறை செயிண்ட் ஜார்ஜ் மேல்நிலைப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: