செட்டிநாட்டு வட்டாரவழக்குச் சொல்லகராதி

செட்டிநாட்டு வட்டாரவழக்குச் சொல்லகராதி    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | March 1, 2008, 3:55 am

தமிழ்மொழி தொன்மையும் தனித்துவமும் உடைய செம்மொழிகளில் ஒன்றாக இருந்தாலும் தன் தனிச்சிறப்பு இன்றும் வாழும் அதன் அழிவின்மையே. ஒவ்வொரு தளத்துக்கும் ஏற்ப மகக்ளால் விரிவுபடுத்தபப்ட்டு பயன்படுத்தபடுவதனூடாகவே அதன் ‘சீரிளமைத்திறம்’ வெளியாகிறது என்றால் மிகையல்ல. அவ்வகையில் தமிழின் பல்வேறு வகைபேதங்களை நாம் இன்று காண்கிறோம். அதில் ஒன்று வட்டார வழக்கு நான் அறிந்தவரை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் புத்தகம்