செக் நாட்டு அறிஞர் கமில் சுவலபில் (17-11-1927 )

செக் நாட்டு அறிஞர் கமில் சுவலபில் (17-11-1927 )    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | November 16, 2008, 12:23 am

கமில் சுவலபில்இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் மொழிக்கு ஆக்கமான நூற்றாண்டாக அமைந்தது.தமிழ்க் கவிதைத்துறையும் உரைநடைத் துறையும் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி பெற்றது.தகவல் தொழில் நுட்பங்கள் தமிழ் மொழிக்கு மிகப்பெரிய ஆக்கம் நல்கின. அயல்நாட்டு அறிஞர்கள் பலர் தமிழ்மொழி,இலக்கிய ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டுத் தமிழை உலகத் தரத்திற்குக் கொண்டு சென்றனர்.எமனோ,பர்ரோ,மார்,கமில் சுவலபில் ,சுசுமு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்