சூறாவளி பதிவர் சுற்றுலா : பெண்டேரா மலை

சூறாவளி பதிவர் சுற்றுலா : பெண்டேரா மலை    
ஆக்கம்: TBCD | May 6, 2008, 1:25 am

மே 1 விடுமுறை என்றதும்மே, தென்கிழக்காசிய பதிவர்களின் குட்டி குழாம், குழம்ப ஆரம்பித்தது. பாரி, ஜெகதீசன், கோவி, டிபிசிடி ஆகியோர், ஒரு சுற்றுலா செல்வதாக முடிவு செய்து, லங்காவி தீவிற்கு போவதாக முடிவு செய்தோம். இதில் குறிப்பிட்டுச் சொல்வதென்றால், பாரி. அரசு ஒவ்வோரு முறையும் ஆரம்பிப்பார், அங்கே போவோம், இங்கே போவோம் என்று கிள்ளிவிட்டு விட்டு, இறுதியில், குடும்பத்துடன் நீங்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பயணம்