சுவாரிசியம்

சுவாரிசியம்    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் [GK] | April 18, 2007, 2:22 pm

அடுத்தவர்களின் செயல்பாடுகளை (சங்கதி) அறிந்து கொள்வது என்பதில் ஆண் என்ன ? பெண் என்ன ? அவை எல்லோருக்குமே சுவாரிசியாமன ஒன்று தான். நம் வலைப்பதிவுகளில் 'சாம்பு' என்ன எழுதி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்