சுவரில் முட்டி நிற்கும் மலையாள சினிமா.

சுவரில் முட்டி நிற்கும் மலையாள சினிமா.    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | June 27, 2008, 1:40 am

நேற்று ஒரு மலையாளப்படம் பார்த்தேன். என் மனைவிக்கு தரமான மலையாளப்படம் என்றால் ஒரு மோகம். அப்படியே பிள்ளைகளுக்கும் தொற்றிக் கொண்டுவிட்டதனால் வீடெங்கும் மலையாளப்படங்கள். பிள்ளைகளும் மனைவியும் படம்பார்த்தே மலையாளம் பேசக் கற்றுக் கொண்டுவிட்டார்கள்.[ நான் மலையாளம் மறக்காமல் பார்த்துக்கொண்டேன்] ஆனால் இந்தப்படம்…என்ன சொல்வது? பேரரசு ஒருகோடி ரூபாய் செலவுக்குள் ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்