சுல்தானி பீவி, நாச்சியார் ஆனாரே!

சுல்தானி பீவி, நாச்சியார் ஆனாரே!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | April 12, 2007, 1:30 am

சுல்தானி பீவி, நாச்சியார் ஆனார்! - அட, இது என்ன மதமாற்றமா?கட்டாய மத மாற்றத் தடைச்சட்டம் பாயவில்லையா? காட்டுக் கூச்சல்கள் எதுவும் ஓயவில்லையா? :-)இருங்க, இருங்க...நீங்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்