சுற்றுப்பாதைகள், பாதை மாற்றம்

சுற்றுப்பாதைகள், பாதை மாற்றம்    
ஆக்கம்: Badri | October 22, 2008, 4:50 pm

செயற்கைக்கோள்கள் அல்லது விண்கலங்கள் எப்படி ஒரு பாதையிலிருந்து மற்றொரு பாதைக்கு மாறும்?நேற்று சந்திரயான் பற்றி எழுதிய பதிவில், முதலில் 240-36,000 என்ற சுற்றுப்பாதையிலிருந்து 240-100,000 என்ற பாதைக்கு சந்திரயான் மாறும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன்.கொஞ்சம் கணக்கு போட்டுப் பார்த்தால், என்ன செய்தால் ஒரு பாதையிலிருந்து மற்றொரு பாதைக்குச் செல்லமுடியும் என்பதைத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம் அறிவியல்