சுயநிர்ணய உரிமையும் இலங்கையின் தேசிய இனப்பிரச்சினையும் தமிழ்த் தேசியவாதத் தலைமைகளும்

சுயநிர்ணய உரிமையும் இலங்கையின் தேசிய இனப்பிரச்சினையும் தமிழ்த் தேசியவா...    
ஆக்கம்: ஏகலைவா | October 19, 2008, 1:55 am

அமெரிக்க அரசாங்கம் சுயநிர்ணய உரிமை பற்றிப் பேசி வந்துள்ளது. அதற்கும் முன்பிருந்தே ரஷ்யக் கம்யூனிஸ்ற்றுகள் ரஷ்யப் பேரரசுக்குட்பட்ட தேசிய இனங்களின் பிரிந்து போகிற உரிமையை வற்புறுத்திப் பேசினார்கள். தோற்றத்தில் ஒரே விதமாய் இருந்தாலும் இரண்டு பகுதியினரின் மனத்திலும் இருந்தவை வேறு விடயங்கள். ரஷ்யக் கம்யூனிஸ்ற்றுக்களின் நோக்கம், சுயநிர்ணயம் என்பது பிரிவினையைத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்