சுப்ரமணியபுரம் எனும் சைக்கோப் படம் !

சுப்ரமணியபுரம் எனும் சைக்கோப் படம் !    
ஆக்கம்: சேவியர் | August 27, 2008, 2:01 pm

  அளவுக்கு அதிகமாக விமர்சகர்கள் தலையில் தூக்கிக் கொண்டாடிய சுப்பிரமணிய புரம் என்னும் படத்தைப் பார்த்தேன். 1980 களை கண்முன்னால் கொண்டு நிறுத்திய ஒரே காரணத்துக்காகப் படத்தைப் பார்க்க வேண்டுமெனில் நான் பேசாமல் ஒரு தலை ராகத்தையோ, இரயில் பயணங்களையோ இன்னொரு முறை பார்த்து விட்டு பேசாமல் போய் விட்டிருப்பேன். அமீர், பாலா இவர்களைப் பின் தொடர்ந்து தமிழுக்குக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்