சுண்டைக்காய் சமாச்சாரம்..

சுண்டைக்காய் சமாச்சாரம்..    
ஆக்கம்: ஆமாச்சு | July 3, 2007, 7:19 pm

மாம்பலம் ஸ்டேஷன் சாலையைத் தாண்டி இருக்கக் கூடிய சந்தை. அதிகாலை வேலை! லேசான சாரல். வேட்டியை மடித்துக் கட்டியவாறே சற்று முன் வாங்கிய காரட்டை கொறித்துக் கொண்டு கூடையோடு குடையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம் இணையம் கணினி