சுட்டதும் பெற்றதும் ….

சுட்டதும் பெற்றதும் ….    
ஆக்கம்: Vicky | February 20, 2007, 1:00 pm

யாகூ-இந்தியா மாநில மொழிகளில் தனது தளத்தை துவக்கியதை குறித்து சில பதிவுகளுக்கு முன்னால் எழுதியிருந்தேன். அதன் மலையாள மொழித்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »