சுடர் - இராமேஸ்வரத்திலிருந்து புங்குடுதீவுக்கு..

சுடர் - இராமேஸ்வரத்திலிருந்து புங்குடுதீவுக்கு..    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | March 3, 2007, 7:03 am

1. அநேக படைப்புகளை பெரூசாஆஆ எழுதி இருக்கும் நீங்க, பத்து வரிக்குள் ஏதாவது நீங்க பார்த்த படத்தை பத்தியோ, படிச்ச புத்தகத்தைப் பத்தியோ சொல்லுங்க.. Ultimo tango a Parigi (1972) The scenes of...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தொடர்வினை (meme)