சுஜாதா, வாத்தியார், சமகால இலக்கியம், இலக்கியப் பதிவு, மின்னூல் இன்ன பிற…

சுஜாதா, வாத்தியார், சமகால இலக்கியம், இலக்கியப் பதிவு, மின்னூல் இன்ன பி...    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | January 22, 2007, 1:30 am

அது என்ன, சமையல் குறிப்புகள் பதிவில் சுஜாதா பற்றி என்று கேட்கலாம். இலக்கியம்(தான்) காலத்தின் கண்ணாடியாமே. சாப்பாடெல்லாம் இல்லையாமே! அதனால் எந்தக் காலத்தில் இந்தக் குறிப்புகளை எல்லாம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்