சுஜாதாவும், நானும்.

சுஜாதாவும், நானும்.    
ஆக்கம்: சேவியர் | February 28, 2008, 7:27 am

சுஜாதாவின் மறைவு தமிழ் இலக்கிய உலகிற்கு பேரிழப்பு என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லத் தேவையில்லை. . எழுத்துலகில் எழுத ஆரம்பிக்கும் பெரும்பாலானவர்களுக்கு எழுத்துப் பழக்கத்தை சுஜாதாவின் எழுத்துக்கள் வழிகாட்டியாய் அழைத்துச் செல்கின்றன என்பதை மறுக்க முடியாது. . அழுத்தமான புரியாத படிமங்களும், பூடகமான இறுக்கமான வாக்கியக் கட்டமைப்புகளுமே இலக்கியம் என்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்