சுகம் பிரம்மாஸ்மி - 5

சுகம் பிரம்மாஸ்மி - 5    
ஆக்கம்: para | February 2, 2009, 7:10 pm

நான் கடவுளை விட்டு வெகு தூரம் விலகி இருந்த நாள்கள் என்று யோசித்தால் அடையாறு செண்ட்ரல் பாலிடெக்னிக்கில் படித்த மூன்று வருடங்களைத்தான் சொல்லத் தோன்றுகிறது. படித்த என்றா சொன்னேன்? மன்னிக்கவும். இருந்த. இப்போது யோசித்துப் பார்த்தால் அன்றைய என்னுடைய அத்தனை பொறுக்கித்தனங்களுக்கும் அடிப்படைக் காரணம், படிப்பு வரவில்லையே என்கிற பயம்தான் என்று தோன்றுகிறது. பத்தாம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை ஆன்மீகம்