சுகம் பிரம்மாஸ்மி - 3

சுகம் பிரம்மாஸ்மி - 3    
ஆக்கம்: para | January 14, 2009, 9:46 pm

நான் கடவுளைப் பார்த்தேன், உனக்கு அவனைக் காட்டுகிறேன். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் இந்த confidence என்னை மிகவும் உலுக்கியது. நம்பமுடியாமல் திரும்பத் திரும்ப இந்த வரிகளைப் பல சமயம் வாசித்துக்கொண்டே இருந்தேன். இந்த வரிகளின் எளிமை, நேரடித் தன்மை, ஆறே சொற்களில் முந்தைய அனைத்து சொற்பிதங்களையும் பெருக்கித் தள்ளிவிடும் லாகவம், மேலான சிநேகபாவம் - எது என்று சொல்வதற்கில்லை. விவேகானந்தர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை ஆன்மீகம்