சி.ஐ.ஏ. புகுந்த நாடும், அமீனா புகுந்த வீடும்!

சி.ஐ.ஏ. புகுந்த நாடும், அமீனா புகுந்த வீடும்!    
ஆக்கம்: சந்திப்பு | March 20, 2009, 12:45 pm

தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு, "ஆமை புகுந்த வீடும், அமீனா புகுந்த வீடும் உருப்படாது" என்று. ஐந்தறிவு கொண்ட ஆமைக்கு அது பொருந்தாது. அதற்கு பதில், "சி.ஐ.ஏ. புகுந்த நாடும், அமீனா புகுந்த வீடும் உருப்படாது" என்று புதுமொழி உருவாக்கலாம்!உலகிலேயே சதி திட்டம் மூலம், சீர்குலைவுகள் செய்து பல நாடுகளையும், ஆட்சிகளையும் தூக்கி எறிய காரணமாக இருந்தது சி.ஐ.ஏ. (அமெரிக்க உளவுத்துறை)...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்