சிவாஜி (அட யாழ்ப்பாணத்திலயும்..)

சிவாஜி (அட யாழ்ப்பாணத்திலயும்..)    
ஆக்கம்: பகீ | June 27, 2007, 5:09 am

கனகாலத்துக்கு பிறகு நண்பர்கள் எல்லாரும் வரச்சொல்லுறாங்களே எண்டு சிவாஜி பாக்கப்போனன். இதில முக்கியமான விசயம் என்னெண்டா இந்தியாவில சிவாஜி திரையிட்ட அண்டே இங்க யாழ்ப்பாணத்திலயும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம் ஈழம்