சிவராத்திரி: சிவலிங்கப் பெருமாள்!

சிவராத்திரி: சிவலிங்கப் பெருமாள்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | February 22, 2009, 11:18 pm

"என்னாது? சிவலிங்கப் பெருமாளா? என்னப்பா சொல்ல வர நீயி? சிவலிங்கத்தில் எப்படி பெருமாள் இருப்பாரு? என்ன தான் அரியும் சிவனும் ஒன்னு-ன்னு சொன்னாலும், சிவலிங்கம் என்பது ஈசனுக்கு மட்டுமே உரியதாச்சேப்பா! அதுல எப்படி....?""அட, சிவலிங்கம் என்றால் என்ன-ன்னு முன்னமே சொல்லி இருக்கேனே, இந்தப் பதிவில்! அப்படியிருக்க, சிவலிங்கப் பெருமாள் என்பவர் இருக்க முடியாதா என்ன?""ஓ....புரியுது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்