சிவனொலிபாத மலையில் ஓர் இரவு

சிவனொலிபாத மலையில் ஓர் இரவு    
ஆக்கம்: shayanth | March 7, 2008, 10:19 am

சிவனொலிபாத மலை (Sympole of Sri Lanka). இலங்கையின் இரண்டாவது பெரிய உயரமான மலை, காண்பவர் கண்களைக் கவரும் எழில்மிகு வண்ணச்சோலைகளும் வன விலங்குகளும் நிறைந்து காணப்படும் ஓர் இயற்கை வனப்பிரதேசம். எப்பொழுதும் சில்லென்று வீசும் பனிக்காற்றும், மலைமுகட்டை வருடிச் செல்லும் முகிற் கூட்டமும் இயற்கை அன்னையின் கொடையளில் இதுவும் ஒன்று. பருவமற்கையவள் தன் நீண்ட கூந்தலை காற்றிலாட விரித்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பயணம்