சில்மிசக் காதலன்

சில்மிசக் காதலன்    
ஆக்கம்: சேவியர் | May 31, 2007, 4:12 am

என் மத்தாப்புக் கவிதையே. உன் புன்னகையின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை