சிலேட்டுக்குச்சி கிடைக்காமல் அழுதேன்.

சிலேட்டுக்குச்சி கிடைக்காமல் அழுதேன்.    
ஆக்கம்: கீதா சாம்பசிவம் | November 11, 2007, 1:13 pm

அப்போ எல்லாம் பள்ளியிலே படிக்கும்போது "A" வகுப்பு மட்டும் ரொம்பவே உசத்தின்னும், மற்ற வகுப்புக்கள் மட்டம்னும் ஒரு எண்ணம் "A" வகுப்புப் பசங்களுக்கு உண்டு. நான் முதலில் ஏ வகுப்பில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்