சிலம்பொலியும், குற்றாலச் சாரலும் - ஓர் இனிய இசைவிருந்து

சிலம்பொலியும், குற்றாலச் சாரலும் - ஓர் இனிய இசைவிருந்து    
ஆக்கம்: kannan | July 31, 2008, 1:10 pm

சிலப்பதிகாரம் என்று இசைத்தட்டில் பெயர் பார்த்ததும், என்ன, என்று ஆர்வமாய்ப் எடுத்தேன். அட்டையில் மருத்துவர் ராமதாசுவின் படம் பார்த்ததும், வேண்டாம், வைத்துவிடலாம் என்றுதான் முதலில் தோன்றியது - மருத்துவர் அய்யாவின் சாதி அரசியல் மீது உள்ள வெறுப்பில்.  ஆனாலும், பின்னட்டையில் பாடகர்கள் தேர்வில சாதிச்சாயம் தெரியாததால், ஆர்வம் மேலோங்க சிலப்பதிகாரத்தையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை