சிலப்பதிகாரம் தமிழரின் இசையறிவுக் கருவூலம்

சிலப்பதிகாரம் தமிழரின் இசையறிவுக் கருவூலம்    
ஆக்கம்: Dr Mu.Elangovan | March 31, 2007, 1:14 pm

தமிழில் எண்ணற்ற இலக்கியங்கள் தோன்றியுள்ளன எனினும் மற்ற நூல்களுக்கு இல்லாத சிறப்புக்கூறுகள் பல சிலப்பதிகாரத்திற்கு உண்டு.இந்நூலை முத்தமிழ்க்காப்பியம்,குடிமக்கள் காப்பியம் என இதன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை இலக்கியம்