சிலப்பதிகார உரைகளும் பஞ்சமரபு வெண்பாக்களும்

சிலப்பதிகார உரைகளும் பஞ்சமரபு வெண்பாக்களும்    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | January 13, 2008, 2:13 am

தமிழில் தோன்றிய முத்தமிழ்க் காப்பியமாகிய சிலப்பதிகாரம் தமிழர்களின் கலைக்கருவூலமாக விளங்குகிறது. இந்நூலில் பொதிந்துள்ள இசை, நாடகச் செய்திகளின் நுட்பங்களை அறிய அரும்பதவுரை, அடியார்க்கு நல்லாரின் உரை பெரிதும் துணைசெய்கின்றன. இவ்விரு சான்றோர் பெருமக்களின் உரையின்வழி அக்காலத்தில் வழக்கில் இருந்த பல நூல்களைப் பற்றி அறியமுடிகின்றது. அவர்கள் மேற்கோளாகக் காட்டும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்

சிலப்பதிகார உரைகளும் பஞ்சமரபு வெண்பாக்களும்    
ஆக்கம்: Dr Mu.Elangovan | May 17, 2007, 11:14 am

தமிழில் தோன்றிய முத்தமிழ்க் காப்பியமாகிய சிலப்பதிகாரம் தமிழர்களின் கலைக்கருவூலமாக விளங்குகிறது. இந்நூலில் பொதிந்துள்ள இசை, நாடகச் செய்திகளின் நுட்பங்களை அறிய அரும்பதவுரை,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்