சில முயற்சிகள் சில அனுபவங்கள் -1

சில முயற்சிகள் சில அனுபவங்கள் -1    
ஆக்கம்: காசி (Kasi) | July 6, 2006, 4:26 pm

தமிழ் இணைய உலகில் என் அனுபவம் சுமார் 3 ஆண்டுகளே. அதற்குள் பல அனுபவங்கள். என் பணி சூழலால் இணையத்துடனான என் தொடர்பு சென்ற மாதங்களில் குறைந்துகொண்டே வருகிறது. எனவே என் அனுபவங்களை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »