சில சொற்களின் கோடுகள்...

சில சொற்களின் கோடுகள்...    
ஆக்கம்: G.Muthukumar | January 25, 2007, 6:46 am

என் கவிதைகளின் வார்த்தைகளை இடம் மாற்றும்சுதந்திரம் கொண்டவளாய் நீ இருந்தாய்அப்படி இடம் மாற்றப்பட்ட கவிதைகள்ஒவ்வொரு முறையும் அர்த்தங்களை புதியதாய் கொண்டன என்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை