சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி! - 2

சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி! - 2    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | April 3, 2007, 3:04 am

"அரங்கன் கதி அதோகதி. முடிஞ்சாருடா மனுசன்!", என்று சிலர் கண்ட கனவெல்லாம் ஒரு நொடியில் என்ன ஆனது?சென்ற பதிவில், மட்டையால் பெருமாள் அடி வாங்குவதைக் கண்டு,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் இலக்கியம்