சிறுமி

சிறுமி    
ஆக்கம்: சேவியர் | September 15, 2007, 5:49 am

 ரயில் வண்டியில் வளையத்துக்குள் உடலைச் சுருக்கி வித்தை காட்டி தட்டை ஏந்தும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை