சிறுமியும் பறவையும்

பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்

மொழியற்ற

சிறுமியும் பறவையும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மொழியற்ற    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | January 30, 2008, 7:01 am

சிறுமியும் பறவையும்பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்மொழியற்ற மொழியில்======பள்ளி விடுமுறைகரும்பலகையை மழையில்நீட்டும் சிறுமி=======அதிகாலையை படித்தபடிசைக்கிள் மிதிக்கிறான் ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை