சிறுமலை பயணம் - கல்லூரி கால பயணத் தொடர் 1

சிறுமலை பயணம் - கல்லூரி கால பயணத் தொடர் 1    
ஆக்கம்:  | January 25, 2007, 3:39 am

எனது கல்லூரியில், முதுநிலையான எம்.சி.ஏ படிக்கும் போது இருந்த பிரிய நண்பர்களில் கிரிஷ்ணசாமியும் குமரனும் மிக முக்கியமானவர்கள். கிராமத்தில் இருந்து வந்திருந்த எனக்கு, பல விஷயங்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை