சிறுகதைப் போட்டியாளர்களுக்கு ஓர் உதவி!

சிறுகதைப் போட்டியாளர்களுக்கு ஓர் உதவி!    
ஆக்கம்: இரா. வசந்த குமார். | May 22, 2009, 3:54 pm

சிவராமன் என்ற புனைபெயர் வைத்திருக்கும் பைத்தியக்காரன், அதிகாரத்தின் உரையாடலைத் தகர்க்கும் உத்தேசத்துடன் தொடங்கியிருக்கும் 'உரையாடல் : சமூக கலை இலக்கிய அமைப்பு' என்ற மையமற்ற தொகுப்பு, கைக்காசைப் போட்டு ஒரு சிறுகதைப் போட்டி நடத்துகின்றது. 20 கதைகளுக்கு 30K தருகிறார்.கோதாவில் குதித்து எழுதத் துவங்கும் முன்பாக, சிறுகதை பற்றியும், அதை எழுதுவது பற்றி அனுபவசாலிகள் என்ன...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை