சிரிக்கவும், சிந்திக்கவும் !

சிரிக்கவும், சிந்திக்கவும் !    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 7, 2007, 7:26 am

மனித வாழ்வின் நான்கு கட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும் நான்கு வகையான திரவங்கள். சுவாரஸ்யமாய் இருந்ததால் இங்கே பதிவு செய்கிறேன் ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »