சிந்து சமவெளியில் பழையோள் கொற்றவை

சிந்து சமவெளியில் பழையோள் கொற்றவை    
ஆக்கம்: நா. கணேசன் | February 17, 2009, 3:05 am

பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் துர்க்கையைப் பழையோள், காடுகிழாள், ஐயை, ... என்றெல்லாம் போற்றுகின்றன. முருகனைப் பழையோள் குழவி என்று பாடித் திருமுருகு பரவுகிறது.சிந்து சமவெளியில் கொற்றவை பற்றிய கட்டுரை:http://nganesan.blogspot.com/2008/01/eru-tazuval.htmlஹார்வர்ட் தொல்கலை நிபுணர் ரிச்சர்ட் மெடோ அகழ்ந்து கண்டுபிடித்த அரசிலைத் தோரணத்தின் கீழ் நிற்பவர் ஒரு ஆண், கொற்றவையின் பூசகரான வேளாராக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்