சிங்கப்பூர்-மலேசிய இலக்கிய நிகழ்வின் புகைப்படங்கள்

சிங்கப்பூர்-மலேசிய இலக்கிய நிகழ்வின் புகைப்படங்கள்    
ஆக்கம்: பாலு மணிமாறன் | June 12, 2007, 2:59 pm

( பின்புலத்தில் அந்திசாய, புன்னகையோடு பார்வையாளர்கள்)...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நிகழ்ச்சிகள்