சிங்கப்பூர் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (பாகம் 3)

சிங்கப்பூர் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (பாகம் 3)    
ஆக்கம்: கிரி | September 16, 2008, 10:35 pm

இந்தியர்கள் எங்கே சென்றாலும் அவர்கள் பழக்கம் மாறாது என்பதற்கு உதாரணமாக சிங்கப்பூர் லிட்டில் இந்தியா வை கூறலாம், சிங்கையில் மற்ற இடங்களில் இதை போல மோசம் இல்லை சிங்கப்பூரிலேயே மிகவும் பழைமையான இடங்களில் லிட்டில் இந்தியாவும் ஒன்று சிங்கப்பூருக்கே த்ரிஷ்டியாக இந்த இடம் இருப்பதாக எனக்கு தோன்றுகிறது இது என் தனிப்பட்ட கருத்து சிங்கை முழுவதும் சுத்தம்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்