சிங்கப்பூர் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (பாகம் 2)

சிங்கப்பூர் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (பாகம் 2)    
ஆக்கம்: கிரி | September 15, 2008, 7:16 pm

சிங்கை மக்கள்  சாதுவானவர்கள், வேலை வாங்குவதில் கறார் பேர்வழிகள். நம்ம ஊரில் ஒரு சிலரை பொது இடங்களில் பார்த்தால் ரவுடி தோற்றத்துடன் கொஞ்சம் பயப்படும்படியான தோற்றத்தில் இருப்பார்கள், இங்கே அவ்வாறு யாரும் தெரிவதில்லை (நான் பார்த்த வரை) நம்மவர்களை கண்டால் அவர்கள் அதிசயமாக எல்லாம் பார்க்க மாட்டார்கள், அவரவர்கள் அவர்கள் வேலையை பார்த்துக்கொண்டு இருப்பார்கள். அது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்