சிங்கப்பூரில் தமிழ் இல்லாத இடம்...

சிங்கப்பூரில் தமிழ் இல்லாத இடம்...    
ஆக்கம்: ஜெகதீசன் | August 19, 2007, 12:46 pm

சிங்கப்பூரில் ஏரத்தாழ எல்லா இடங்களிலும் தமிழ் இருக்கும். இதைப் பார்க்கும்போது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருந்தது."தளமேடை இடைவெளியை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்", "விளக்கு மின்னும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம்