சிங்க ராஜாவும் சின்னப்பொண்ணும்

சிங்க ராஜாவும் சின்னப்பொண்ணும்    
ஆக்கம்: கோகிலவாணி கார்த்திகேயன் | May 9, 2007, 7:27 am

இது ஒரு சின்னப்பொண்ணுக்கும் சிங்கராஜாவுக்கும் இடையில் நடக்கும் விவாதம். சிங்க ராஜாவை ஊருக்குள்ளே அழைக்கிறா சின்னப்பொண்ணு. சிங்கம் என்ன பதில் சொல்லிய து? இதோ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: