சார்ல்ஸ் டார்வின் : 200

சார்ல்ஸ் டார்வின் : 200    
ஆக்கம்: வெங்கட் | February 12, 2009, 3:52 pm

ஈடு இணையற்ற அறிவியலாளரான சார்ல்ஸ் ராபர்ட் டார்வின் பிறந்து இன்றுடன் இருநூறு வருடங்களாகின்றன. நாமறிந்த அறிவியலாளர்களில் முதன்மையானவர்களுள் ஒருவராக அறியப்படுகிறார் டார்வின். பொதுப்புத்தியையும் புகட்டப்பட்ட (மதம் சார்ந்த) அறிவையையும் கடந்து சிந்தித்தவர் டார்வின். இன்று தொடங்கி, வரும் நாட்களில் டார்வினின் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளைக் கொண்டாடவும், அந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் அறிவியல்