சார்த்தரின் சொற்கள் : நூல் விமர்சனம்

சார்த்தரின் சொற்கள் : நூல் விமர்சனம்    
ஆக்கம்: சேவியர் | July 3, 2007, 6:01 am

பிரஞ்ச் தத்துவஞானியான ஜீன் பால் சாத்ரூ ( சார்த்தர் ) வைப் பற்றியும் அவருடைய எழுத்துக்களைக் குறித்தும் எனக்குக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்