சாரு, wikipedia, imdb, திரைவிமர்சனம்

சாரு, wikipedia, imdb, திரைவிமர்சனம்    
ஆக்கம்: சுரேஷ் கண்ணன் | June 26, 2009, 2:16 pm

இந்தப் பக்கத்தில் தன்னுடைய ஒரு சினிமா விமர்சனத்தில் குறை கண்டுபிடித்தவர்களின் மீது பாய்ந்து பிடுங்கிவிட்டார் சாருநிவேதிதா. சற்று அதீதம்தான். ஆனால் என்னால் இதைப் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஒரு சினிமாவை எப்படி நாம் உள்வாங்கிக் கொள்கிறோம் அல்லது எப்படி அனுபவிக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியமே ஒழிய அந்த அனுபவத்தைப் பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அதில் ஏற்படும் கருத்துப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: