சாருகேசியின் மன்மத லீலையும், Jazz Fusion-உம்!

சாருகேசியின் மன்மத லீலையும், Jazz Fusion-உம்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | September 27, 2007, 6:35 pm

எவன் டா அவன் சாருகேசி?அடப் பாவி...இது தெரியாதா உனக்கு? உன்னால் முடியும் தம்பி படம் பாத்துக்கீறயா நீயி? அதுல கமலுக்குப் போட்டியா ஜெமினி கிட்ட சிஷ்யனா சேந்துக்கிட்டு, கமல் தங்கச்சியவே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை