சாம்பார்

சாம்பார்    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | March 21, 2007, 1:16 pm

இந்தச் சமையல் குறிப்பு இகாரஸ் பிரகாஷுக்கு… பெண்ணியவாதிகள் ஏதாவது இதற்கு சன்மானம் கொடுக்க நினைத்தால் அதை பிரகாசருக்கே அனுப்பிவைக்கவும். :)) முதலில் சாம்பார் குறித்த என் தனிப்பட்ட...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு